Agenda vitaal platteland

Briefadvies aan de Vaste Kamercommissie voor LNV, VROM, EZ en VW

Op 29 september 2004 organiseerde de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de Agenda Vitaal Platteland (AVP). Daarvoor werd onder andere de raad uitgenodigd, die werd vertegenwoordigd door de plaatsvervangend voorzitter, mevrouw van Diepen-Oost. Ter voorbereiding op het gesprek werd door de raad een gespreksnotitie toegezonden, die daarmee in feite het karakter van een briefadvies kreeg.

Samenvatting: 

Op 29 september 2004 organiseerde de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de Agenda Vitaal Platteland (AVP). Daarvoor werd onder andere de Raad voor het Landelijk Gebied uitgenodigd, die werd vertegenwoordigd door de plaatsvervangend voorzitter, mevrouw van Diepen-Oost. Ter voorbereiding op het gesprek werd door de raad een gespreksnotitie toegezonden, die daarmee in feite het karakter van een briefadvies kreeg. Daarin concludeerde de raad dat de hoofdlijnen van de AVP goed zijn, maar dat de uitvoering beter op de rails moet worden gezet. De raad constateerde een groot gat tussen ambities en uitvoering. De ambities zijn haalbaar, mits alles in het werk wordt gesteld om tot uitvoering te komen. De ambities zijn volgens de raad overigens zeker niet te hoog. Ten aanzien van een onderwerp als groen bij de stad zouden ze eigenlijk veel hoger moeten zijn/zelfs hoger gesteld kunnen worden.