Behoedzaam stroomopwaarts

Beleidsopties voor de Nederlandse Elektriciteitsmarkt in Europees perspectief

Beleidsopties voor de Nederlandse Elektriciteitsmarkt in Europees perspectief

Het blijkt nog niet eenvoudig om de basisvoorwaarden voor een elektriciteitsmarkt met effectieve concurrentie te creëren. De Energieraad is bezorgd over het risico dat er onvoldoende producenten overblijven op de Noordwest Europese markt. 
Nederland neemt in Europa een bescheiden positie in. In het advies is gekeken hoe andere Europese landen hier mee omgaan. Voor de in de toekomst te verwachten Nederlandse en Europese elektriciteitsmarkt zijn een drietal mogelijke scenario’s ontwikkeld. Nederland zou er volgens de Energieraad niet op moeten rekenen dat alles goed komt.