Energiemarkten op de weegschaal

Analyse

Analyse

Onder de huidige condities is er een reƫel te achten risico is dat de oorspronkelijke bedoelingen achter marktwerking in de Europese elektriciteitsector niet of maar zeer ten dele tot stand zullen komen. De Europese elektriciteitsmarkt die naar verwachting ontstaat zal een betrekkelijk statisch oligopolistisch karakter hebben met weinig effectieve concurrentie en bijgevolg weinig prikkels om te komen tot innovatie en permanente kostenverlaging. Ook zijn er risico's voor de publieke belangen voorzieningszekerheid en duurzaamheid. De Energieraad signaleert dit in het advies 'Energiemarkten op de weegschaal' op basis van een uitvoerige analyse.