Hoezo marktwerking…?

Over de borging van publieke belangen en effectief trajectmanagement bij veranderingen in de marktordening van vitale infrastructuurgebonden sectoren

De overheid moet zorgvuldiger omgaan met ingrijpende veranderingen in infrastructuurgebonden sectoren. Liberalisering, privatisering, verzelfstandiging en deregulering zijn tegenwoordig aan de orde van de dag. Te vaak kiest men voor prachtige blauwdrukken die zelden realiteit worden. Veel te weinig aandacht is er voor het veranderingsproces zelf. Wat zijn de succes- en faalfactoren waarmee rekening moet worden gehouden?

Samenvatting: 

Prachtige vergezichten die zelden realiteit worden. Dat is de taaie werkelijkheid bij veranderingen in de marktordening van infrastructuurgebonden sectoren. Of het nu gaat om spoor, wegverkeer, kabel of elektriciteit. Meestal wil de overheid vraagsturing bevorderen. Zelden is daarbij sprake van echt vrijgeven voor onderlinge concurrentie en overbrengen naar de markt.

In dit advies geeft de Raad voorbeelden van hoge verwachtingen die zelden uitkomen. Neem de verzelfstandiging van de NS of de liberalisering van de taximarkt. Doorgaans heeft men veel te weinig oog voor de valkuilen tijdens de lastige veranderingstrajecten. Daar oog voor krijgen, naar handelen en effectieve regie op zetten is wat de Raad voorstaat. Bijvoorbeeld door meerdere varianten uit te werken, onderweg bij te sturen en de positie van toezichthouders te versterken.  Tal van concrete aanbevelingen staan in het advies.

De Raad voor Verkeer en Waterstaat heeft het advies ‘Hoezo marktwerking…?’ in januari 2004 uitgebracht.