Duurzame mobiliteit

Briefadvies aan de minister van Economische Zaken

Aardgas verdient de aandacht als mogelijke brandstof ter vervanging van fossiele brandstoffen. Waterstof is iets voor de lange termijn, terwijl biobrandstoffen weliswaar bijdragen aan de CO2-reductie, maar tegelijk lang niet altijd de luchtverontreiniging verminderen, aldus wat aandachtspunten uit dit briefadvies.