Energiek Buitenlands Beleid

Gezamenlijk advies met de Adviesraad Internationale Vraagstukken

Gezamenlijk advies met de Adviesraad Internationale Vraagstukken

De vraag naar energie neemt wereldwijd steeds verder toe. Tevens neemt de zekerheid rond de bevoorrading af door politieke ontwikkelingen in de gebieden waar de winning van olie en gas plaats vindt. Volgens de raden moet de bevordering van de voorzieningszekerheid een van de hoofddoelstellingen van het buitenlands beleid worden.