Samenwerken in de Eurodelta

De Raad pleit in dit advies voor brede euregionale samenwerking tussen Nederland, België en Duitsland. Doel van de samenwerking is het versterken van de positie van elk van de drie landen in dit economische kerngebied van Noordwest-Europa.

Samenvatting

De Raad voor Verkeer en Waterstaat pleit in een advies voor brede euregionale samenwerking tussen Nederland, België en Duitsland. Doel van de samenwerking is het versterken van de positie van elk van de drie landen in dit economische kerngebied van Noordwest-Europa. De Raad heeft dit gebied de werktitel “Eurodelta” meegegeven, en rekent daartoe voorlopig de volgende deelgebieden: in Nederland de Randstad en de “corridorprovincies” naar het oosten en het zuiden, in België Vlaanderen inclusief Brussel en Luik, en in Duitsland de deelstaat Noordrijn-Westfalen. 
Het gebied vertoont een grote economische samenhang en herbergt tenminste vier stedelijke clusters, die elk hun eigen metropoolambities hebben. De Eurodelta concurreert op de wereldmarkt met andere economische kerngebieden in Europa zoals de gebieden rond Londen, Parijs en Milaan, en ook met (de havengebieden van) Noord-Duitsland.

De Raad adviseert belanghebbende partijen om te komen tot een gezamenlijke toekomstvisie voor deze Eurodelta. En roept op tot actieve beleidsafstemming op terreinen als economische ontwikkeling, ruimtelijke inrichting, aanleg/verbetering van infrastructuren, mobiliteit, verkeer, vervoer, logistiek. Het internationale beleidsmotto voor de Eurodelta zou moeten worden: “gezamenlijke promotie, individuele acquisitie”. 

De Raad voor Verkeer en Waterstaat heeft het advies ‘Samenwerking in de Eurodelta’ in december 2005 uitgebracht.