Verslag debat Evaluatienota Klimaatbeleid

Verslag van een intern debat van leden van de Energieraad en VROM-raad over de Evaluatienota Klimaatbeleid, op verzoek van het ministerie van VROM.

Verslag van een intern debat van leden van de Energieraad en VROM-raad over de Evaluatienota Klimaatbeleid, op verzoek van het ministerie van VROM.

Op 9 november 2005 presenteerden de Algemene Energieraad en de VROM-raad het verslag van het debat over de Evaluatienota Klimaatbeleid 2005. De raden hadden op verzoek van het ministerie van VROM een intern debat met enkele leden georganiseerd over deze nota. Algemeen kwam waardering naar voren voor het beleidsstuk. Daarnaast waren ook enkele kanttekeningen te beluisteren. Zo richt de nota zich vrijwel uitsluitend op het halen van de doelen, zonder daarbij aandacht te besteden aan de veranderende internationale context en het lange termijn perspectief. Ook zou het instrument 'emissiehandel' meer aandacht moeten krijgen in de evaluatie: hoe valt dit te verbeteren en uit te breiden?