Jaarverslag 2004 - Naar een nieuw evenwicht

In zijn jaarverslag ‘Naar een nieuw evenwicht’ constateert de Energieraad dat de lange termijn doelstellingen ‘betrouwbaar’ en ‘schoon’ te ver op de achtergrond zijn geraakt door de discussies over liberalisering en marktwerking. Het klimaatbeleid en de toenemende afhankelijkheid van olie en gas uit geopolitiek kwetsbare gebieden moeten in de komende periode tot de kernthema’s van het energiedebat uitgroeien.