Advies 'Veiligheid tegen overstromen' uitgebracht

De commissie ondersteunt het voornemen van de Staatssecretaris om het waterveiligheidsbeleid te actualiseren en dringt erop aan om op korte termijn een samenhangende anticiperende visie op de waterveiligheid te presenteren en te bewerkstelligen dat waterveiligheid nadrukkelijk een hogere plaats op de beleidsagenda krijgt.

Daarbij is zij van mening dat de financiering van de veiligheid tegen overstromingen beter moet worden gewaarborgd en minder afhankelijk dient te zijn van de korte termijn agenda.

De commissie is ook van mening dat het volgende kabinet zo spoedig mogelijk financiƫle reserveringen moet maken voor de noodzakelijke investeringen in de primaire waterkeringen om de achterstanden in te halen en op zo kort mogelijke termijn te voldoen aan de huidige veiligheidsnormering.

In het advies wordt tevens aangegeven dat de voor waterveiligheid verantwoordelijke instanties zich organisatorisch beter moeten voorbereiden op het toegenomen risico van overstromingen en de mogelijke grote impact daarvan. De commissie wijst ook op het belang van een goede informatievoorziening en risicocommunicatie en van een betere inbedding van de waterveiligheid in de ruimtelijke ordeningsprocessen en de inrichting van het land.