De publicatiereeks nader beschouwd

Bij de instelling van de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen in 2004 heeft de regering verzocht ook adviezen uit te brengen over de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. Deze reeks bestaat uit onder andere rekenvoorschriften en technische stofspecifieke richtlijnen voor enkele gevaarlijke stoffen. De richtlijnen worden gebruikt bij vergunningverlening en handhaving. Deze richtlijnen vinden hun oorsprong in de jaren zestig en zeventig en waren bekend als de serie richtlijnen van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen. De richtlijnen zijn verouderd in zowel technischwetenschappelijk opzicht als wat betreft de aansluiting op de huidige stelsels van normen en wet- en regelgeving.

Samenvatting

Geen samenvatting beschikbaar.