Een graadje slimmer

Naar nieuwe instrumenten voor energiebesparingsbeleid

Naar nieuwe instrumenten voor energiebesparingsbeleid

Er kan en moet nog veel meer bespaard worden in huishoudens en in het bedrijfsleven om de gewenste energiereductie van 1,5 tot 2% per jaar te bereiken. De Energieraad bepleit een combinatie van zachte en harde maatregelen om dat te bevorderen.