Onweer zuivert de lucht

De Raad constateert in zijn advies dat het Schipholbeleid niet voldoet. Vervolgens beschrijft de Raad enkele veelbelovende oplossingsrichtingen. Voorts beveelt de Raad een proces van ‘joint factfinding’ aan waarin bewoners, overheden en luchtvaartsector samen nagaan welke van deze maatregelen haalbaar zijn en onder welke voorwaarden die acceptabel zijn.

Samenvatting

Op 12 januari 2006 heeft de Raad voor Verkeer en Waterstaat zijn advies ‘Onweer zuivert de lucht’ over de evaluatie van het Schipholbeleid uitgebracht. In zijn advies constateert de Raad dat dit beleid niet voldoet. Vervolgens beschrijft de Raad enkele veelbelovende oplossingsrichtingen. Voorts beveelt de Raad een proces van ‘joint factfinding’ aan waarin bewoners, overheden en luchtvaartsector samen nagaan welke van deze maatregelen haalbaar zijn en onder welke voorwaarden die acceptabel zijn.