Resultaat bijeenkomt 24 november 2005

Als vervolg op het eerder uitgebrachte advies van de Adviescommissie over verzekeren en wateroverlast (AcW-2004/32), heeft de commissie op 24 november 2005 een bijeenkomst georganiseerd voor de meest betrokken partijen.

De bijeenkomst had tot doel om de discussie tussen de verschillende partijen over momenteel niet verzekerbare schade door wateroverlast en overstromen te bevorderen. Het verslag van de bijeenkomst, en het ondersteunende rapport ‘Een waterverzekering in Nederland, mogelijk en wenselijk?’van HKV Lijn in Water zijn hieronder te downloaden.

Naar aanleiding van de bijeenkomst heeft de commissie een advies aan de Staatssecretaris van V&W aangeboden. In het advies worden enkele aanbevelingen gegeven aangaande de momenteel niet verzekerbare schade, met uitsluiting van rampen. De commissie legt de nadruk op preventie en communicatie en de rol van de overheid om momenteel niet verzekerbare schade in de toekomst verzekerbaar te maken.