Structurele bevolkingsdaling

Binnen enkele decennia zal de bevolking in Nederland structureel gaan dalen. De beroepsbevolking zal zelfs binnen 10 jaar structureel gaan krimpen. De Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad hebben de bevolkingsdaling en de mogelijke gevolgen daarvan voor het woon-werkverkeer, de behoefte aan bedrijventerreinen en woningvoorraad in kaart laten brengen. De raden zullen bij hun advisering rekening houden met de uitkomsten van de studie. Nog bezien wordt of er over de gevolgen van de bevolkingsdaling specifieke adviezen zullen worden opgesteld.