Jaarverslag 2005 Energieraad

De adviezen in 2005 en het werkprogramma voor 2006

De Energieraad heeft in 2005 drie adviezen uitgebracht: 'Gasmarkt, gas voor morgen' over de ontwikkelingen op de wereldgasmarkt, een briefadvies over duurzaamheid en mobiliteit en 'Energiek buitenlands beleid' over de relatie tussen energievoorziening en het buitenlands beleid. De Raad merkt op dat er steeds meer aandacht komt voor zijn adviezen in de media. Verder kondigt hij aan meer te zullen samenwerken met andere adviesraden.