Advies over Nederlands waterbeheer in Europees en grensoverschrijdend perspectief

Op 19 november 2007 heeft de AcW, samen met de Commissie van Advies inzake de Waterstaatswetgeving (CAW), een advies uitgebracht over Nederlands waterbeheer in Europees en grensoverschrijdend perspectief.

Tegen de achtergrond van de internationalisering (Europeanisering) van de waterproblematiek en de gelijktijdige regionalisering en vermaatschappelijking van de aanpak van die problematiek, vragen de commissies aandacht voor een proactieve beïnvloeding van de Europese wateragenda, versterking van de grensoverschrijdende samenwerking én bevordering van publieke participatie. Volgens de commissies zijn deze onderwerpen van groot belang voor de wateragenda van de toekomst. 

De commissies zijn onder meer van oordeel dat versterking van de grensoverschrijdende samenwerking noodzakelijk is. Met het oog op die noodzakelijke versterking wordt het kabinet geadviseerd een aantal pilots te stimuleren en te ondersteunen, ook financieel, gericht op verdergaande (geïnstitutionaliseerde) samenwerking met buitenlandse partners in het grensgebied.