Energietechnologie voor de toekomst

'Leren en stimuleren', over het bevorderen van nieuwe duurzame energietechnologie

'Leren en stimuleren', over het bevorderen van nieuwe duurzame energietechnologie

Het stimuleren door de overheid van een meer duurzame energiehuishouding kan veel effectiever. De overheid moet zich enerzijds richten op het terugdringen van de CO2-emissies, anderzijds op het ontwikkelen van technologieën die kansrijk zijn op de mondiale markt. De Nederlandse bijdrage aan de mondiale technologieontwikkeling zal zich met name moeten concentreren op technologieën waar Nederland een vooraanstaande positie kan innemen.