Reacties uit het veld

op adviezen over publicatiereeks

Op 17 april 2007 organiseert de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen een bijeenkomst voor alle personen betrokken bij het totstandkomen van de adviezen over de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. Met genoegen biedt de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen de deelnemers van deze bijeenkomst deze bundel aan. In de afgelopen weken is een aantal betrokkenen benaderd voor een interview. Het resultaat geeft u een eerste kijk op de reacties vanuit de verschillende gezichtspunten van betrokkenen.

Tijdens de bijeenkomst op 17 april wil de Raad de inzichten ontstaan in de verschillende adviestrajecten en de daaruit voortgekomen algemene zienswijze op de Publicatiereeks delen met de personen die betrokken waren bij de genoemde adviezen over respectievelijk chloor, LPG en propaan en ammoniak. Tevens wil de Raad dan de consequenties van de adviezen verkennen. Als voorbereiding op de bijeenkomst benaderde de Raad een tiental deskundigen. Veel van deze personen waren eerder betrokken bij een van de trajecten. Deze personen vroegen we vooral naar hun opinie over de algemene zienswijze van de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen op de stofspecifieke delen van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen.

Samenvatting: 

Geen samenvatting beschikbaar.