Samen of apart

De minister van LNV heeft de Raad voor het Landelijk Gebied in 2006 advies gevraagd over de vraag of naast de ontwikkeling van een Ecologische Hoofdstructuur (EHS) ook de ontwikkeling van een Agrarische Hoofdstructuur (AHS) op rijksniveau zinvol zou zijn en wat dit voor consequenties zou kunnen hebben voor zowel bedrijven als de omgeving. In zijn advies over de ontwikkeling van een Agrarische Hoofdstructuur roept de Raad voor het Landelijk Gebied de minister van LNV op om de landbouw niet in een reservaat te plaatsen. In navolging van een Ecologische Hoofdstructuur (EHS), waarin gebieden gereserveerd worden voor natuur, is er een roep voor een gelijke structuur, maar dan voor landbouwgebieden.

De raad heeft gekeken naar de voor- en nadelen van een dergelijke Agrarische Hoofdstructuur op landelijk niveau. Een AHS biedt geen meerwaarde voor de landbouw en kan negatief werken voor natuur en landschap zo schrijft de raad in zijn advies 'Samen of apart'. De raad meent, dat bestaande wettelijke en bestuurlijke instrumenten zoals bijvoorbeeld de Wet Ruimtelijke Ordening, de Nota Ruimte, Nationale Landschappen en de EHS voldoende mogelijkheden bieden om in ons dichtbevolkte land het landelijk gebied met zijn diversiteit aan landschappen te beschermen en kwalitatief goed in te richten. Een aanvulling van dit instrumentarium in de vorm van een nationale AHS heeft in deze situatie geen meerwaarde.

Samenvatting

De minister van LNV heeft de Raad voor het Landelijk Gebied in 2006 advies gevraagd over de vraag of naast de ontwikkeling van een Ecologische Hoofdstructuur (EHS) ook de ontwikkeling van een Agrarische Hoofdstructuur (AHS) op rijksniveau zinvol zou zijn en wat dit voor consequenties zou kunnen hebben voor zowel bedrijven als de omgeving. In zijn advies over de ontwikkeling van een Agrarische Hoofdstructuur roept de Raad voor het Landelijk Gebied de minister van LNV op om de landbouw niet in een reservaat te plaatsen. In navolging van een Ecologische Hoofdstructuur (EHS), waarin gebieden gereserveerd worden voor natuur, is er een roep voor een gelijke structuur, maar dan voor landbouwgebieden. De raad heeft gekeken naar de voor- en nadelen van een dergelijke Agrarische Hoofdstructuur op landelijk niveau. Een AHS biedt geen meerwaarde voor de landbouw en kan negatief werken voor natuur en landschap zo schrijft de raad in zijn advies 'Samen of apart'.
De raad meent, dat bestaande wettelijke en bestuurlijke instrumenten zoals bijvoorbeeld de Wet Ruimtelijke Ordening, de Nota Ruimte, Nationale Landschappen en de EHS voldoende mogelijkheden bieden om in ons dichtbevolkte land het landelijk gebied met zijn diversiteit aan landschappen te beschermen en kwalitatief goed in te richten. Een aanvulling van dit instrumentarium in de vorm van een nationale AHS heeft in deze situatie geen meerwaarde.

Het advies ‘Samen of apart’ is op 19 september 2007 uitgebracht.