Veiligheid vereist kennis

De notie dat het hoog nodig is de verbrokkelde kennisinfrastructuur inzake het omgaan met gevaarlijke stoffen te verbeteren, wordt gevoed door een aantal waarnemingen uit de dagelijkse praktijk. Veelgenoemde voorbeelden zijn: het door een vergunningverlener vermijden van risico's of soms het negeren ervan, het vaak trage beloop van de besluitvorming bij vergunningverlening, het niet op niveau zijn van de handhaving en het verschil in perceptie van veiligheid tussen diverse betrokkenen. Naast de dagelijkse problemen zijn er ook meer fundamentele industriële en beleidsvraagstukken die om een verbetering van de kennisinfrastructuur vragen.

Samenvatting: 

Geen samenvatting beschikbaar.