Jaarverslag 2007 - Raad VenW

Logo Raad voor Verkeer en Waterstaat

Het jaarverslag 2007 geeft een overzicht over de adviezen die de raad in 2007 heeft afgerond en de stand van zaken van de adviezen die de raad onderhanden heeft.