Jaarverslag 2007 Werkprogramma 2008 - VROM-raad

Logo VROM-Raad

Het jaarverslag 2007 geeft een overzicht over de adviezen die de raad in 2007 heeft afgerond en de stand van zaken van de adviezen die de raad onderhanden heeft.