Natuurbeleid wordt doelloos

Artikel over klimaatverandering en de Ecologische Hoofdstructuur door Bas van Leeuwen in De Levende Natuur.