Brandstofmix in beweging

Op zoek naar een goede balans

De Energieraad constateert dat op dit moment de Nederlandse elektriciteitsproductie door de huidige brandstofmix met een relatief grote inzet van gas en een gering percentage aan waterkracht en kernenergie mager scoort op het criterium betaalbaar, door het slinken van de Nederlandse gasvoorraden in steeds mindere mate zal voldoen aan het criterium betrouwbaar, en slecht scoort op het criterium schoon vanwege de relatief hoge CO2-emissies per geproduceerde kilowattuur.