Briefadvies Biobrandstof

Briefadvies aan de minister van Economische Zaken

Briefadvies aan de minister van Economische Zaken

De Energieraad raadt minister Van der Hoeven aan ‘zo snel mogelijk initiatieven te nemen om de in de samenleving ontstane verwarring en negatieve beeldvorming over de toepassing van biomassa in het algemeen om te zetten in een klimaat dat innovaties op dit terrein ondersteunt en de voor ontwikkeling en toepassing benodigde investeringen bevordert’. 
De Raad is ervan overtuigd dat biomassa ‘in potentie één van de belangrijke vormen van duurzame energie’ is en dat biomassa nodig zal zijn voor de transitie naar een duurzame energiehuishouding. ‘De verschillende toepassingsmogelijkheden van biomassa verdienen daarom de nodige steun en aandacht.’