Briefadvies Kolenvergassing

Briefadvies aan de minister van EZ en de minister van VROM

Briefadvies aan de minister van EZ en de minister van VROM

De Energieraad vindt dat de Nederlandse energievoorziening meer gebruik moet maken van steenkool. Daarmee wordt de energievoorziening minder afhankelijk van gas en olie en dus ook minder kwetsbaar. Door steenkool te vergassen kan de CO2-uitstoot sterk beperkt worden. 
De Energieraad adviseerde minister Van der Hoeven (Economische Zaken) en minister Cramer (Milieu) de bouw van een (demonstratie-) kolenvergasser in Nederland te stimuleren.