Jaarverslag 2007 Raad voor de Wadden

Jaarverslag 2007, werkprogramma 2008.

Behalve inhoudelijk met diverse Waddenonderwerpen is de Raad in 2007 ook nadrukkelijk bezig geweest met zijn eigen plek in het gehele adviesstelsel.