Jaarverslag 2008 Werkprogramma 2009 - VROM-raad

Logo VROM-Raad

Het jaarverslag 2008 geeft een overzicht over de adviezen die de raad in 2008 heeft afgerond en de stand van zaken van de adviezen die de raad onderhanden heeft.