Ongemakkelijke boodschappen

Het Jaarverslag 2007 is een stuk vol ‘ongemakkelijke boodschappen’, met als rode draad een appèl aan de overheid om meer lef en daadkracht te tonen in de uitvoering van het energiebeleid. ‘Er zullen moedige politieke beslissingen genomen moeten worden; zeker is dat de noodzakelijke maatregelen de populariteitsprijs niet zullen verdienen.’
Het jaarverslag laat zich lezen als een pleidooi voor krachtige maatregelen, snelle zakelijke beslissingen, nuchterheid over de kortetermijnmogelijkheden van verduurzaming en een verbod op verspillende producten.

En een aantal adviezen:

  • Dwing energiebesparing af.
  • Wees voorbereid op een nieuwe oliecrisis.
  • Ga zuiniger om met het aardgas uit Groningen.
  • Zorg voor een vriendschappelijke relatie met gasland Rusland.
  • Erken dat steenkool en/of kernenergie niet gemist kunnen worden.