Advies aan Staatssecretaris over Communicatie in het Waterbeleid

De Commissie heeft op 7 april haar advies over Communicatie in het Waterbeleid aangeboden aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.

De AcW adviseert de Staatssecretaris communicatie in het waterbeleid een permanente, procesmatige aandacht te geven, naast de gebruikelijke projectmatige aanpak. De Commissie doet in haar advies aan de Staatssecretaris een aantal concrete aanbevelingen voor het verder versterken van communicatie in het waterbeleid.