Advies Nationaal Waterplan

De Commissie heeft op 18 juni haar advies over het ontwerp Nationaal Waterplan aangeboden aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.

De AcW is van mening dat het Kabinet met het ontwerp Nationaal Waterplan een duidelijke richting voor de toekomst van het waterbeleid aangeeft. Tegelijkertijd constateert de Commissie dat er nog veel onderzoek nodig is om het voorgenomen beleid verder uit te werken en onzekerheden te reduceren. De Commissie geeft in haar advies aan welke stappen volgens haar noodzakelijk zijn om tot een daadwerkelijke uitvoering te komen van het beleid zoals geformuleerd in het Nationaal Waterplan.