Boeren met een groen hart

In dit advies verkent de RLG de kracht van de landbouw in het Groene Hart nu en in de toekomst.
Foto koeien in de wei

De landbouw in het Groene Hart is een krachtige en innovatieve sector. In dit advies verkent de Raad voor het Landelijk Gebied de kracht van de landbouw in het Groene Hart nu en in de toekomst.

De raad concludeert dat landbouw en het bijbehorende agrocluster prominent thuis horen in de rij van andere stuwende motoren zoals de havens, Schiphol en de distributiesector. Met een toegevoegde waarde van 1,9 miljard euro, 11.000 directe en 21.000 indirecte arbeidsplaatsen is de landbouw geen bedrijfstak in de marge maar een krachtige motor binnen de Randstad.

Samenvatting

De Raad voor het Landelijk Gebied heeft op eigen initiatief het perspectief van de landbouw in het Groene Hart in beeld gebracht. In zijn advies 'Boeren met een Groen Hart’ constateert de raad dat de landbouw in het Groene Hart een krachtige en innovatieve sector is. Landbouw en het bijbehorende agrocluster horen prominent thuis in de rij van andere stuwende motoren zoals de havens, Schiphol en de distributiesector. Met een toegevoegde waarde van 1,9 miljard euro, 11.000 directe en 21.000 indirecte arbeidsplaatsen is de landbouw geen bedrijfstak in de marge maar een krachtige motor binnen de Randstad.

De raad adviseert de overheid om bedrijven ontwikkelingsmogelijkheden te bieden, zowel voor groei als voor verdieping en verbreding richting natuurbeheer, recreatie, zorglandbouw en streekproducten. Provincies en gemeenten moeten dit duidelijk in structuurvisies en bestemmingsplannen vastleggen. Ook adviseert de raad gebruik te maken van de nieuwe generatie boeren die open staat voor maatschappelijke wensen.

De raad adviseert boeren om zelfbewust te zijn, te staan voor diversiteit als kracht en als (gezamenlijke) ondernemer(s) een aanbod naar de overheden te doen voor de wijze van participatie in gebiedsprocessen. Boeren moeten overheden uitdagen door voorstellen te presenteren voor versterking van de toegankelijkheid van boerenland voor wandelaars en fietsers.

De Raad voor het Landelijk Gebied heeft dit advies op 10 juni 2009 aangeboden aan de minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. Om doorwerking te vergroten heeft de raad zijn advies in verschillende gespreksrondes bij bestuurders van gemeenten, provincies en bij boeren toegelicht.