De Randstad altijd bereikbaar

Op 18 mei 2009 heeft de Raad voor Verkeer en Waterstaat het advies De Randstad altijd bereikbaar, Advies over robuuste verkeers- en vervoersnetwerken tijdens een minisymposium aan de Minister van Verkeer en Waterstaat aangeboden. De Raad gaat in dit advies in op het betrouwbaar functioneren van de verkeers- en vervoersnetwerken, ook onder onverwachte omstandigheden (zoals bij ongelukken, regen).

Samenvatting

Extra capaciteit op wegen en spoorwegen kan wel erkende knelpunten wegnemen of ontlasten, maar maakt het verkeers- en vervoersnetwerk niet automatisch minder kwetsbaar voor verstoringen. De Raad voor Verkeer en Waterstaat adviseert het beleid ook te richten op het treffen van voorzieningen om de onverwachte, incidentele files als gevolg van bijvoorbeeld slecht weer of ongevallen tegen te gaan. De kosten van zulke incidentele files zullen 4 miljard euro per jaar bedragen in 2030 en vormen daarmee een steeds groter deel van de totale fileomvang. Om incidentele files te verminderen, moet het netwerk robuuster worden gemaakt. Dat kan door voldoende reservecapaciteit in te bouwen en door omleidingsroutes te creëren. Verder moeten het wegennet en het openbaarvervoernet beter worden verknoopt, zodat men bij verstoringen makkelijker kan overstappen. Dit vergt een nieuwe aanpak in het netwerkontwerp en het netwerkbeheer, waarbij verschillende partijen en bestuurslagen samenwerken om bestaande netwerken zo betrouwbaar mogelijk te maken.

De Raad voor Verkeer en Waterstaat heeft het advies ‘De Randstad altijd bereikbaar’ in maart 2009 uitgebracht.