Grond voor kwaliteit

Vanuit grote zorgen over de toekomstige kwaliteit van stedelijke ontwikkelingen in de komende jaren biedt de VROM-raad het advies ‘Grond voor kwaliteit’ aan. Deze zorgen zijn in het licht van de kredietcrisis zwaarder gaan wegen. Een betere werking van de grondmarkt en extra inzet van het Rijk zijn onontkoombaar om de verstedelijkingsopgaven kwantitatief én kwalitatief te realiseren.

Samenvatting

De VROM-raad heeft in februari 2009 het (agenderend) advies ‘Grond voor kwaliteit’ uitgebracht over het grondbeleid. (Binnen)stedelijke ontwikkelingen zijn steeds moeilijker met behoud van kwaliteit te realiseren. Extra inzet van het Rijk is onmisbaar om de verstedelijkingsopgave kwantitatief én kwalitatief te realiseren. De raad pleit daarom voor een extra inzet met betrekking tot de financiering van deze opgave, maar vooral voor een aantal instrumentele verbeteringen in relatie tot de grondmarkt. Zo zou voor locaties met een urgente maatschappelijke opgave het recht op zelfrealisatie moeten worden overwogen. Een andere aanbeveling is om te onderzoeken of er voor de grondverwerving bij (her)ontwikkelingslocaties een uitkoopregeling kan worden ontworpen. Ook pleit de raad voor een aanpassing van de Wro opdat een meer verplichtende vorm van regionale verevening mogelijk wordt.