Ondernemend regionaal openbaar vervoer voor meer reizigers

Op 14 mei 2009 heeft de Raad voor Verkeer en Waterstaat het advies ‘Ondernemend regionaal openbaar vervoer voor meer reizigers’ uitgebracht en aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat aangeboden. Het doel van het advies is eraan bij te dragen dat het regionaal openbaar vervoer zo aantrekkelijk wordt, dat het voor iedereen een serieus alternatief is, zodat meer mensen er gebruik van maken.

Samenvatting

Enkele jaren geleden is in het openbaar vervoer het concessiestelsel geïntroduceerd. Het concessiestelsel heeft de afgelopen jaren weliswaar tot meer efficiëntie geleid, maar het aantal reizigers is niet substantieel toegenomen. Wat betreft reizigersgroei, marktaandeel en klanttevredenheid moet volgens de Raad meer mogelijk zijn. Daarom moet het regionaal openbaar vervoer meer dan nu het geval is, de prikkel voelen zoveel mogelijk reizigers binnen te halen. Alleen dan zal de rol van het regionaal openbaar vervoer toenemen. Daarvoor moet het ondernemerschap in het regionaal openbaar vervoer worden versterkt. De Raad roept provincies en stadsregio’s op vervoerondernemingen de ruimte te geven te ondernemen met de focus op dienstverlening aan reizigers. De vervoerondernemingen moeten met innovaties en investeringen het regionaal openbaar vervoer aantrekkelijk maken.

De Raad voor Verkeer en Waterstaat heeft het advies ‘Ondernemend regionaal openbaar vervoer voor meer reizigers’ in maart 2009 uitgebracht.