OV-chipkaart

De Raad heeft op 22 januari 2009 de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de Voorzitter van de Vaste Commissie van Verkeer en Waterstaat een briefadvies over de OV-chipkaart gestuurd waarin de Raad regering en parlement oproept een snelle en zorgvuldige invoering van de OV-chipkaart krachtig te ondersteunen. De voortdurende negatieve publiciteit rond de OV-chipkaart baart de Raad zorgen. De Raad ziet invoering van de OV-chipkaart als een belangrijke stap in de richting van een aantrekkelijker openbaar vervoer.

Samenvatting

Op 22 januari 2009 heeft de Raad voor Verkeer en Waterstaat een briefadvies inzake de OV-chipkaart gestuurd naar de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de voorzitter van de Vaste Commissie Verkeer en Waterstaat. In het advies roept de Raad regering en parlement op een snelle en zorgvuldige invoering van de OV-chipkaart krachtig te ondersteunen. De Raad schaart zich achter het door de Staatssecretaris geactualiseerde aanvalsplan en benadrukt het belang van een positieve dialoog met de consumentenorganisaties. De Raad ziet de invoering van de OV-chipkaart als een essentiƫle stap om het openbaar vervoer op een hoger plan te brengen.