Stad en wijk verweven

Het advies ‘Stad en wijk verweven. Schakelen, verbinden, verankeren in de stad’ van de VROM-raad is gelijk met het advies ‘De wijk nemen. Een subtiel samenspel van burgers, maatschappelijke organisaties en overheid’ van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) verschenen. Beide raden signaleren in het beleid een sterke oriëntatie op de wijk. De wijk is wel vaak vindplaats van problemen, maar lang niet altijd het beste schaalniveau om deze ook op te lossen.

Samenvatting

Dit VROM-raadadvies ‘Stad en wijk verweven’ is tegelijk uitgebracht met het advies ’De wijk nemen. Een subtiel samenspel van burgers, maatschappelijke organisaties en overheid’ van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO). Beide raden signaleren in het beleid een sterke oriëntatie op de wijk. De wijk is wel vaak vindplaats van problemen, maar lang niet altijd het beste schaalniveau om deze ook op te lossen. Juist andere schaalniveaus, zoals dat van de stad en de regio, kunnen perspectief bieden bij het oplossen van maatschappelijke problemen. Daarnaast vergeet het beleid voor een sterkere stad en regio wel eens dat er ook lagere schaalniveaus zijn die bijdragen aan beleidsdoelen. Het advies is op 1 juli 2009 aangeboden aan toenmalig staatssecretaris Bussemaker van VWS en de directeur van de programmadirectie Wijken, mevrouw Van Kooten.

Op 9 oktober 2009 organiseerden de VROM-raad en de RMO in samenwerking met KEI en Nicis Institute de werkconferentie ’Meer dan de wijk’, over wijkgericht werken en de verwevenheid van wijk en stad. Meer dan 150 mensen waren aanwezig bij deze bijeenkomst.