Witte zwanen, zwarte zwanen

Advies over proactieve adaptatie aan klimaatverandering

De overheid moet klimaatverandering bij investeringsbeslissingen in infrastructuur expliciet meenemen. Zij moet daartoe een adaptatie-toets klimaatverandering bij investeringsbeslissingen invoeren. Dat adviseert de Raad voor Verkeer en Waterstaat in het advies Witte Zwanen, Zwarte Zwanen dat op 15 juli 2009 aan de bewindslieden van Verkeer en Waterstaat is aangeboden.

Samenvatting: 

De Raad voor Verkeer en Waterstaat pleit er in zijn advies ‘Witte zwanen, zwarte zwanen’, gepubliceerd in juni 2009, voor om klimaatverandering bij infrastructuurbeslissingen expliciet mee te nemen. Dat is echter minder eenvoudig dan het op het eerste gezicht lijkt. We hebben bij klimaatverandering immers met grote onzekerheden te maken, onzekerheden over het tempo van de verandering en over de omvang. Voor politiek en bestuur zijn dat soort onzekerheden lastig om mee om te gaan. In het algemeen baseert men de te nemen beslissingen graag op zekerheden. Bij grote onzekerheden over de toekomstige ontwikkeling bestaat de neiging om beslissingen voor zich uit te schuiven. Een andere reactie is het zekere voor het onzekere te nemen en nu investeringen te plegen die achteraf niet nodig blijken te zijn. De Raad geeft in zijn advies een recept hoe bij de beleidsvoorbereiding en de besluitvorming over infrastructuur met de grote onzekerheden die met klimaatverandering gepaard gaan, kan worden omgegaan.