Jaarverslag 2008 Raad voor de Wadden

Jaarverslag 2009 en werkprogramma 2009.

Het jaar 2008 bracht een bestuurlijke verandering voor de Raad voor de Wadden teweeg.

Het waren roerige tijden voor de adviesraden. Na een intensieve discussie lijkt de samenvoeging van de Raad voor het Landelijk Gebied, de VROMraad en de Raad voor Verkeer en Waterstaat een feit. De Raad voor de Wadden blijft tot onze vreugde een zelfstandig adviesorgaan. Daarmee onderstrepen Kabinet en Kamer het belang van een adviesorgaan dat zich geheel en al op het Waddengebied richt.