Jaarverslag 2009 - Raad VenW

Logo Raad voor Verkeer en Waterstaat

Het jaarverslag 2009 geeft een overzicht over de adviezen die de raad in 2009 heeft afgerond en de stand van zaken van de adviezen die de raad onderhanden heeft.