Jaarverslag 2009 - VROM-raad

Logo VROM-Raad

Het jaarverslag 2009 geeft een overzicht over de adviezen die de raad in 2009 heeft afgerond en de stand van zaken van de adviezen die de raad onderhanden heeft.