Advies Doelmatig Waterbeheer

De Commissie heeft op 25 juni 2010 haar advies over doelmatig waterbeheer aan de Minister van Verkeer en Waterstaat aangeboden.

Gezien haar betrokkenheid bij het waterbeleid, het belang van het onderwerp en de toonzetting en inhoud van het huidige debat over de herinrichting van het openbaar bestuur, acht de Adviescommissie Water het gewenst nu haar mening over een doelmatig waterbeheer naar buiten te brengen. De AcW doet daarbij geen uitspraken over een specifieke andere vormgeving van de bestuurlijke organisatie.