Advies over Deltawet

De Commissie heeft op 15 december 2009 haar advies over het voorstel voor een Deltawet Waterveiligheid en Zoetwatervoorziening aangeboden aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.

De Adviescommissie Water (AcW) vindt het voorstel voor een Deltawet Waterveiligheid en Zoetwatervoorziening een bondige, robuuste wet, die ruimte biedt voor toekomstige nieuwe inzichten over klimaatverandering. De Commissie geeft in haar advies aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat een aantal concrete aanbevelingen voor de Deltawet en de nadere uitwerking daarvan.