Briefadvies Opkomst Onconventioneel Gas

Een briefadvies aan minister Verhagen over de mogelijkheden die ontstaan door de grotere beschikbaarheid van (onconventioneel) aardgas.

Een briefadvies aan minister Verhagen over de mogelijkheden die ontstaan door de grotere beschikbaarheid van (onconventioneel) aardgas.

Doordat de aardgasreserves zo fors zijn toegenomen en geografische diversificatie in voldoende mate gerealiseerd kan worden, is er geen belemmering meer voor het realiseren van een groter (Europees) marktaandeel voor gas met name in de elektriciteitsopwekking. Hierdoor wordt het ook mogelijk aardgas de rol te laten spelen die nodig is om een effectieve transitie naar een duurzame energievoorziening te realiseren.