Voorlopig advies normering waterveiligheid

De Commissie heeft op 11 februari 2011 haar voorlopig advies over normering waterveiligheid aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aangeboden.

Gezien het belang van het onderwerp normering waterveiligheid heeft de Adviescommissie een voorlopig advies aan de Staatssecretaris aangeboden.