Voorstel voor het Verzekeren van Wateroverlast

De Adviescommissie Water stelt de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu een andere verantwoordelijkheidsverdeling voor bij het verzekeren van wateroverlast.

De commissie heeft in 2004 een advies uitgebracht over het verzekeren van wateroverlast, gevolgd door een tweede advies in 2006. Mede op basis van deze adviezen heeft de toenmalige staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat een Taskforce ingesteld om de mogelijkheden van het verzekeren van wateroverlast verder uit te werken. In 2008 heeft de Taskforce een aantal aanbevelingen gedaan. In 2009 besloot de staatssecretaris hieraan geen vervolg te geven. Sinds 2009 is de politiek-bestuurlijke context veranderd.