De mens centraal? Ethische dilemma's bij gezondheidsbeleid

Ethische dilemma's bij gezondheidsbeleid met goede zorg voor dier en natuur

Gezamenlijke publicatie van de RVZ, RDA en Rli op initiatief van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid, over de verhouding van menselijke gezondheidsbelangen tot de belangen van dieren en van de natuur.
mens en meeuw

Hoeveel geiten mag je ruimen om één mensenleven te redden? Moet je mensen wel adviseren om met het oog op hun gezondheid tweemaal in de week vis te eten als dat leidt tot overbevissing? En wat te denken van de negatieve effecten van humane geneesmiddelen op het oppervlakte- en grondwater? Het zijn een paar voorbeelden van ethische kwesties die de aanleiding zijn geweest voor het opstellen van het signalement 'De mens centraal'.

Het signalement (essaybundel), is een gezamenlijk project van de Raad voor de Volksgezondheid, de Raad voor Dieraangelegenheden en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, op initiatief van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid. Op 5 april 2012 is de bundel aangeboden aan Louise Fresco, hoogleraar Grondslagen van duurzame ontwikkeling in internationaal perspectief aan de Universiteit van Amsterdam.

De reden voor de raden om samen te werken, heeft alles te maken met het gemeenschappelijke belang dat zij bij het onderwerp hebben. Een interdepartementaal onderwerp wat zich bevindt op het raakvlak van drie beleidsterreinen: volksgezondheidszorg, dierenwelzijn en natuurbeheer.

De drie samenwerkende adviesraden hopen dat de bundel een discussie aanzwengelt over een onderwerp dat ons allen aangaat: een duurzaam volksgezondheidsbeleid dat rekening houdt met de belangen van mens, dier en natuur. De bundel is een eerste verkenning en een start voor het debat dat een veel breder publiek verdient.

Samenvatting: 

Geen samenvatting aanwezig.