Een nieuwe weg

Visie jonge gemeenteraadsleden op de leefomgeving ter gelegenheid van de start van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).
foto man met vlieger

De Rli heeft aan de honderd jongste gemeenteraadsleden van Nederland gevraagd hun visie op de fysieke leefomgeving te verwoorden. Zij laten met hun politieke activiteiten zien bijzonder betrokken te zijn bij wat er in Nederland speelt. Zij zijn bovendien de bestuurders van de toekomst: over enige tijd zitten veel van hen vermoedelijk zelf op de plekken waar de besluiten over de fysieke inrichting van Nederland genomen zullen worden. Tijdens de officiële start van de Rli op 6 september 2012 hebben de jonge politici hun publicatie ‘Een nieuwe weg’ aan de minister van Infrastructuur en Milieu aangeboden.

De jonge gemeenteraadsleden constateren dat 'levensloopbestendig betalen voor woningen’ de vastgelopen woningmarkt weer in beweging kan krijgen. De voordelen van de hypotheekrenteaftrek moeten terecht komen bij de groep die dat het hardst nodig heeft, namelijk de starters. De visie, getiteld ‘Een nieuwe weg’, hebben zij op 6 september 2012 aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Milieu ter gelegenheid van de start van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur.

Lees de toespraak van minister Schultz (IenM) 6 september 2012