Visie op ontwikkeling van letselcriteria

Voor de beoordeling van de gevolgen van rampen en zware ongevallen met gevaarlijke stoffen en van de mogelijkheden daar tegen op te kunnen treden, is voorspelling van de ernst en de omvang van zo'n ramp of zwaar ongeval onmisbaar. De risicobeoordeling vindt nu plaats aan de hand van sterfterisico's. In eerdere adviezen heeft de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen gewezen op het belang van het – in aanvulling daarop – ontwikkelen van modellen om gezondheidsschade getalsmatig uit te drukken. In bepaalde gevallen zou de aanvaardbaarheid van risico's anders worden beoordeeld als daarbij ook gewonden zouden worden meegewogen. Verder is de doelmatigheid van investeringen in verbetering van de condities voor zelfredding en rampenbestrijding moeilijk te beoordelen zonder modellen waarmee type en ernst van letsel kunnen worden ingeschat. Tegen lagere kosten zou wellicht een grotere veiligheid geboden kunnen worden.

Samenvatting

Geen samenvatting beschikbaar.